Zaznacz stronę

Oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

W swojej pracy stosuję psychodynamiczne rozumienie człowieka. Terapia psychodynamiczna polega na budowaniu długoterminowej relacji między pacjentem a terapeutą, tematy sesji są wprowadzane przez pacjenta.

Nurt psychodynamiczny zakłada, że celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian osobowościowych a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych sferach życia. Dzięki pracy teraputycznej w nurcie psychodynamicznym pacjent nie tylko poprawia swoje codzienne funkcjonowanie. Może również lepiej zrozumieć samego siebie, poznać źródła swoich objawów a także pozytywnie wpłynąć na relacje z najbliższymi.

Oferuję pomoc osobom dorosłym :

cierpiącym z powodu nerwic, depresji i zaburzeń zachowania

które przeżyły traumatyczne doświadczenia;

doświadczającym labilności emocjonalnej

mającym kłopoty z bezsennością

doświadczającym różnorodnych dolegliwości fizycznych o niejasnej przyczynie (określanych jako psychosomatyczne)

mającym kłopoty z jedzeniem

przeżywającym konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeńskich i relacjach rodzinnych

czującym się samotnie i mającym problemy z utrzymywaniem relacji z ludźmi

przeżywającym kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia

zainteresowanym rozwojem i samopoznaniem

Oferuję pomoc młodzieży i ich rodzicom :

w kryzysie związanym z okresem dojrzewania

w zaburzeniach rozwoju emocjonalnego i społecznego

w trudnościach związanych z sytuacją rodzinną, np. rozwodzie rodziców, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą

w braku akceptacji własnego ciała i obrazu siebie

w depresji, zaburzeniach nerwicowych, obniżonym nastroju

w trudnościach szkolnych (lęki szkolne, strach przed oceną)

w trudnościach w relacjach z rówieśnikami

w zaburzeniach zachowania

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

z nadpobudliwością psychoruchową

Skontaktuj się ze mną

 

Tel: 501 175 072

logospsychoterapia@gmail.com